torsdag 20 oktober 2016

Jämställdhet förutsätter en egen ekonomi

I dag har Sörmlandsbygden publicerat min insändare om ekonomi och jämställdhet. Här följer insändaren i sin helhet:


I Sörmlandsbygden 13/10 tas jämställdheten på landsbygden upp i en artikel inför firandet av internationella dagen för landsbygdens kvinnor.

Det som inte nämns i artikeln är förutsättningarna för jämställdhet, nämligen att det finns en egen ekonomi för mannen och kvinnan eller hur nu paret ser ut som lever tillsammans. Utan egen ekonomi och försörjning går det inte att leva jämställt.

Det är den slopade sambeskattningen, arbetet med att få allmän barnomsorg och striden för lika lön för lika arbete, som inte är vunnen än, som ger förutsättningarna för att alla kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter i samhället.

Centerkvinnorna har drivit på i frågorna om ekonomisk självständighet och vi fortsätter arbeta för ett jämställt föräldraskap, för jämställda pensioner och för lika lön för likvärdigt arbete. Det är viktiga frågor för alla kvinnor, oavsett om de bor på landsbygden eller i staden.

Innan ekonomin är löst, är det inte läge för att dra på sig rödstrumporna.

Inger Fredriksson, Centerkvinnorna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar