tisdag 21 juni 2016

Locket på om Logistikcentrum

Nej, socialmoderaterna vill inte prata om Logistikcentrum. Det blev locket på, när kommunfullmäktige i Katrineholm skulle få en rad frågor besvarade genom en gemensam interpellation från oppositionen.

Så här sa jag i debatten:

"Interpellationen hade tre enkla frågor för Göran Dahlström och Lars Härnström att besvara. De må vara att den första frågan kan ha någon anknytning till det överklagade beslutet som Göran Dahlström hänvisar till, men de övriga två frågorna har det definitivt inte.

Det är demokratiskt hånfullt att inte bemöda sig om att besvara dem.

Då måste tolkningen bli att det är okej för övriga nämnder och ”kostnadsställen” att hantera sin ekonomi på samma sätt, alltså att de kan göra utbetalningar utifrån bristfälliga underlag och att de kan gå utanför budget?

Det måste också betyda att det har funnits, kanske inte bara risk, utan verkligen förelegat jävsituationer inom kommunledningsförvaltningen? Om inte så varit fallet, då hade ni ju kunnat svara på den frågan, den har inte något med beslutsprövningen att göra?

Det här bevisar bara att det är något konstigt med turerna kring Logistikcentrum, att det finns saker som inte tål att vädras i en frisk, demokratisk och öppen debatt.

Det här kommer inte att kunna tigas ihjäl. Centerpartiet och övriga i oppositionen kommer att fråga vidare."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar