torsdag 9 juni 2016

Regioner behöver folkligt stöd

Katrineholms-Kurirens ledare handlar idag om regionbildningen och om hur Regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S) agerar mot alla som har synpunkter på regionkartan.

Jag kan dela kritiken. Det finns all anledning att diskutera, ha synpunkter och lägga förslag till den kartritning som har skett. Framförallt handlar det om det folkliga stödet, om att låta människor och organisationer få tycka till om förslaget. För oss som bor i kanten av en region är det inte självklart vilken region som det är bäst att tillhöra.

Katrineholm har tydliga band med Östergötland, liksom det är viktigt att ha fungerande "transportband" mot Stockholm.

Men det viktiga med regionbildningen är att flytta statlig makt närmare de berörda. Om detta skriver Carola Gunnarsson och Annie Lööf i en gemensam artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar