lördag 11 juni 2016

Stoppa mikroplasterna

I går lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm. Den handlar om att få stopp på användningen av mikroplaster. Kommunen kan se till att det inte köps in några produkter som innehåller mikroplaster och man kan också bidra till att informera om vilken skada plasterna kan orsaka. Ny forskning visar att fiskyngel inte bara äter plast, utan att de till och med väljer plast före plankton. Det är inte bra.

Här följer motionen i sin helhet:

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Inköpsförbud för artiklar
som innehåller mikroplaster

Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina ekosystemen. Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har nyligen publicerat en studie i tidskriften Science, som visar hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än naturliga plankton. Plasten leder till döden, antingen direkt genom att den stoppar matsmältningen eller genom att plasten förändrar beteendet så att ynglet lättare blir till ett byte. Försöket gjordes med vatten med nivåer av mikroplast som motsvarar vad som mätts upp i kustnära områden i Östersjön.

(Den som vill läsa mer om forskningsresultaten hänvisas till följande källor: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6446394
http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=6754&area=2,5,10,15,16,19,34&typ=artikel&lang=sv
Lönnstedt O.M., Eklöv P. 2016 Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. Science (doi: 10.1126/science.aad8828))

Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever där. Mikroplaster kommer från många olika källor som t.ex. slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion, tvätt av t.ex. fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter och hygien- och hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika rengöringsmedel.

I avvaktan på utredningar och ny lagstiftning finns de åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa användning av denna typ av produkter i kommunens egna verksamheter. Vi kan också medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa produkter har på miljön.

Centerpartiet yrkar:

att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.

Katrineholm 10 juni 2016

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar