tisdag 21 juni 2016

Otillgängligt för en del

I går var min motion om tillgängliga sammanträdesrum uppe för beslut i kommunfullmäktige i Katrineholm. Ungefär så här lät mitt inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här motionen handlar om att Katrineholms kommun ska ha åtminstone ett sammanträdesrum som är anpassat för personer med funktionsvariationer.

Avsikten från mig och från Centerpartiet är ingen ska förhindras av ta ett förtroendeuppdrag och kunna fullfölja det även om personen har en funktionsnedsättning.

Motionen har beretts genom att en inventering har gjorts av de sammanträdesrum som används och det har också skett vissa förbättringar av tillgängligheten.

Men fortfarande är det egentligen bara här i Safiren som vi har ett sammanträdesrum som är någorlunda anpassat, det vill säga där alla yttranden och yrkanden sker från talarstolen eller från presidiet och på så sätt ger möjlighet för alla att uppfatta vad som sägs.
Jag anser att tillgänglighet handlar om att du ska kunna delta i ett sammanträde på samma villkor oavsett vem du är. Du ska kunna höra vad alla säger och då behöver det finnas mikrofoner som standard.

Jag är därmed inte nöjd med att motionen är besvarad, den borde ha varit bifallen.

Jag yrkar därmed att motionen ska bifallas."

Centerpartiet fick stöd av Vänsterpartiet för motionens krav, att det ska finnas åtminstone ett sammanträdesrum i kommunen med full tillgänglighet. Övriga ledamöter tyckte att det var bra som det är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar