onsdag 22 juni 2016

Nej till vägförenkling

Nix, kommunalrådet Lars Härnström (M) vill inte förenkla hanteringen av vägbidragen. Så här försökte jag få honom att ändra sig:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag har ställt den här interpellationen till Lars Härnström om enklare vägar till vägbidragen av olika skäl. Dels för att Centerpartiet i Alliansregeringen, där även Lars Härnströms parti Moderaterna ingick, starkt drev på för att genomföra regelförenklingar. Jag minns också att Lars Härnström på den tiden som hans parti var i opposition verkade för ”en väg in” i den kommunala administrationen, vilket också får ses som en förenkling.

Lars Härnström var också den som fick försvara de märkliga vägbidragsriktlinjerna, när de skulle slingra sig igenom kommunfullmäktige för några månader sedan. Det var extra märkligt att Härnström ledde striden mot sina partibröder som på andra stolar än de moderata var motståndare mot förslaget.

Nåväl, ett dåligt förslag kan alltid förbättras. Jag och Centerpartiet uppmärksammades på att Nyköpings kommun har ett enkelt och tydligt system. Skillnaden är stor.

I Katrineholm måste vägföreningarna ta sig igenom krångliga riktlinjer för att förstå om de kan ha rätt till bidrag, de får fylla i en ansökan och sedan ska vägen kontrolleras av kommunens representant utöver den kontroll som Trafikverket utför i vanlig ordning.

Centerpartiet vill se en annan ordning. I Nyköping behöver vägföreningarna endast ta del av två A4-papper för att göra en ansökan. Då är det ena bladet själva ansökan med alla uppgifter som krävs.

De regler som gäller i grannkommunen är att bidraget ska gälla underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden. Vägen måste vara minst 200 meter lång, i hela sin längd vara färdväg till en fast bostad, den ska vara framkomlig och öppen för allmän trafik året runt samt att vägen ska hållas i ett, vägtekniskt sett, acceptabelt skick.

Hur det acceptabla skicket är förtydligas med följande mening: ”Plogning, sandning, hyvling/sladdning, grusning och dammbindning ska utföras i den omfattning som krävs för att vägen ska behålla sin hållbarhet och funktion. Samma sak gäller diken, trummor och andra nödvändiga anordningar för vägen.”

Detta är enkelt och tydligt. Den som ansöker försäkrar att ”vägen i hela den angivna längden är färdväg för bebodda, fasta bostäder (året-runt-bostäder) och att vägen uppfyller villkoren för kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden.”
Denna ansökan kan också göras elektroniskt. Den väg Nyköping valt är enkel och tydlig.

Men detta är tydligen för enkelt. Det ska vara krångligt i Katrineholm. Den enda förenkling som Lars Härnström kan tänka sig är att ansökan ska kunna göras elektroniskt.

Jag vet att det jäser ute på landsbygden utifrån de nya reglerna som är krångliga och som gör att vissa vägföreningar inte längre får något bidrag, utan får bekosta allt underhåll själv.

Beskedet är tydligt – dra bort och försvåra. När det i stället kunde ha varit förenkla och minimera kommunens administrativa arbete och kontroll. Där skulle besparingarna kunna göras."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar