tisdag 20 december 2016

Bra kunde blivit bättre

Igår antog kommunfullmäktige i Katrineholm äntligen en ny Översiktsplan, ÖP. Det var den saknade delen om landsbygden som nu gjorde planen komplett. Centerpartiet har varit mycket aktiva under arbetets gång, så det fanns bara några saker som kunde ha blivit bättre.

Så här ungefär yttrade jag mig i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Äntligen! Det är säkert fler som kommer att använda det ordet i debatten här idag, för det är det som bäst sammanfattar det hela att arbetet med Översiktsplanerna för Katrineholm nu går i mål. Jag tror mig ha sett den maskinskrivna produkten från förra århundradet som denna del om landsbygden och staden ska ersätta. Två Översiktsplaner rikt illustrerade och med helt andra perspektiv än de som var gällande under 1990-talets början. Det har också varit ett arbete som det har TALATs om länge och där det länge var mer prat än resultat. Centerpartiet ville att vi skulle arbeta fram EN plan samtidigt, men nu blev det så här – en plan i två deletapper.
Centerpartiet har varit aktiva under arbetet fram till dagens resultat. Vi var med på alla medborgarmöten – jag själv var med i Strångsjö och Julita – och vi har lämnat in synpunkter när Översiktsplanen varit ute på remiss vid två tillfällen. Vi har också fått igenom en hel del av våra synpunkter i den här fina slutprodukten, och jag vill framföra ett särskilt tack till dem som arbetat fram planen.

Men det finns sådant som missats. Centerpartiet vill ha med Flodafors som en möjlig utvecklingsort. Här finns koncentrerad bebyggelse och ett utbyggt VA-nät, vilket är en fördel i sammanhanget. Det finns säkert fler orter som inte är tillräckligt stora för att definieras som tätort men som har utvecklingsmöjligheter och som kan lyftas fram för att gynna landsbygdsutvecklingen. Här hade det varit önskvärt med en större generositet.

Vi hade också gärna sett skrivningar i planen om behovet av byggandet av tillgängliga flerbostadshus på landsbygden och om behovet av att bygga ut äldreomsorgsplatser på landsbygden.

Vi är också glada över att Centerpartiets motion och förslag om servicepunkter har tagits med i Översiktsplanen.
Det är bra att kommunen äntligen har en plan. Nu måste det också bli verkstad av det som planen stakar ut, så att HELA Katrineholm kan frodas och blomstra.

Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag angående Översiktsplan del landsbygden"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar