tisdag 26 juli 2016

Skogen kräver större ansvar

I dag publicerar Katrineholms-Kuriren den debattartikel som jag skickat in tillsammans med Kristina Yngwe. Här följer artikeln i sin helhet:

"Under politikerveckan på Almedalen hamnade äganderätten i rampljuset. Den av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsatta utredare för översynen av skogsvårdslagen ventilerade på ett seminarium sina tankar över om en värdefull resurs som skogen verkligen ska ägas privat. Miljöpartiets ansvariga riksdagsledamot för skogsfrågor, Stina Bergström, tyckte att det var ”kul och modigt” att våga ifrågasätta det privata ägandet av skogen.

Dessa händelser är mycket oroväckande. Att ifrågasätta äganderätten är varken kul eller modigt. Det är att ifrågasätta en grundlagsstadgad rättighet som vårt samhälle vilar på. Tack vare det privata ägandet av skog utgör svensk skog idag ryggraden i svensk ekonomi och utgör också en grundläggande byggsten i klimatomställningen.

Tyvärr är detta inte en isolerad händelse. Centerpartiet har tidigare kritiserat landsbygdsministern för att den utredning som han tillsatt riskerar att inskränka äganderätten och brukanderätten. Vi ser också flera uppmärksammade fall där den svenska artskyddsförordningen stoppar avverkningen av skog på grund av arter som inte ens är hotade i Sverige.

Landsbygdsministern har konstaterat att frågan är komplex och att regeringen följer den med största intresse, vilket inte direkt kan betecknas som handlingskraftigt. Lägger vi även till det faktum att regeringen utreder en kilometerskatt som riskerar att slå mycket hårt mot skogsnäringen så har vi all anledning att ifrågasätta hur regeringen egentligen ser på skogens framtid.

För oss centerpartister är äganderätten och brukanderätten grundmurade rättigheter och vägledande principer. Det man äger vårdar man också. Att skogspolitiken bygger på frihet under ansvar är därför en styrka.

Bucht meddelade nyligen att han beslutat att entlediga skogsutredaren efter det omstridda uttalandet. Beslutet är välkommet och klokt. Detta förändrar dock inte det faktum att flera delar av utredningen är problematisk ur ett äganderättsligt perspektiv.

Nästa steg borde vara att kasta utredningen av skogsvårdslagen i papperskorgen och lägga ner idén om en kilometerskatt. Fokus ska istället vara på hur skogsnäringen kan utvecklas och hur äganderätten och brukanderätten kan stärkas. En långsiktigt hållbar skog kräver nämligen ansvarsfulla skogsägare som förvaltar den.

Kristina Yngwe (C)
Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Inger Fredriksson (C)
gruppledare, Katrineholm"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar