måndag 19 september 2016

40 år sedan Fälldin I

I dag är en minnesvärd dag. 19 september 1976 tillträdde den första Fälldinregeringen. Det var en epok som bröts. En ny inriktning av Sverige gjordes.

För egen del var 1976 det år jag klev in i politiken, som en aktiv samhällsmedborgare på gräsrotsnivå.

Fälldinregeringarna hade stora utmaningar att kämpa med. Den utåt sett mest kända handlade om energin, men man ska också komma ihåg att Sverige hade en rad statliga företag vars gemensamma nämnare i stort var att de brottades med sin lönsamhet. Det handlade bland annat om tekoindustrin och om varven. Det ledde till en diskussion om dukat borde eller tomma skafferier samt att Sveriges industriminister Nils G Åsling hade fullt upp med att reda ut företagens överlevnad eller avveckling. Alltsamman väckte förstås stor kritik från oppositionen.

Det finns förstås mycket mer att uppmärksamma. Det viktigaste är dock ändå att maktinnehavet bröts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar