onsdag 15 juli 2015

När får äldre komma ut?

Sveriges Radio har i sina nyhetssändningar under dagen uppmärksammat att många äldre på omsorgsboenden aldrig får komma ut.

Att få vistas ute kan inte bara vara en rättighet för djur, det borde vara en möjlighet för våra äldre.

Centerpartiets Anita Karlsson motionerade för några år sedan om att varje äldreboende i kommunen skulle ha en rullstol med hjälpmotor för att fler skulle få möjlighet att komma ut, om anhöriga kom på besök eller för att göra det enklare för personalen att orka med resorna.

Det blev avslag på motionen, eftersom den kom "från fel håll", alltså från oppositionen.

Men en hjälpmotor skulle underlätta för att få fler på promenad. Det skulle vara en friskvårdssatsning. Det kan vara dags att väcka frågan på nytt i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar