måndag 13 juli 2015

Nya Milleniemål på gång

I skuggan av "Grexit", som kanske inte blir av, så samlas världens ledare i Etiopien för att bli överens om nya Milleniemål. På sitt sätt är detta mycket viktigare än de förhandlingar som pågår inom EU och mellan Euro-länderna.

För det handlar om hur världen ska bli bättre, om hur världens länder kan jobba tillsammans för att nå en hållbar utveckling. Det handlar om utbildning och utveckling. Och om att skapa förutsättningar för fred.

De tidigare Milleniemålen har varit lyckade som inriktning, även om man inte har kommit så långt som jag och många med mig skulle önska. Men några steg är bättre än inga. Det allra bästa vore förstås att lägga alla pengar som används till vapen och droger på insatser som gjorde att alla kunde få äta sig mätta, gå i skolan och ha en försörjning av eget arbete. Det är en utopi i dag, men tänk om det skulle kunna bli sant! I natt jag drömde något som...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar