lördag 11 juli 2015

Grön skatteväxling på riktigt

I dag är min artikel införd i Katrineholms-Kuriren om grön skatteväxling. Den finns inte utlagd än på nätet, så här följer den i sin helhet:

"Centerpartiet vill se en grön skatteväxling på riktigt, där vi höjer skatten på föroreningar och farliga gifter i vår vardag och sänker skatten på jobb och företagande.

Under årets Almedalsvecka presenterade vi konkreta förslag för en grön skatteväxling. Vi vill bland annat slopa arbetsgivaravgiften under två år för den första medarbetaren så att det blir billigare att anställa för första gången. Vi vill att arbetsgivaravgiften på årslöner upp till 180 000 kr slopas i två år för den första anställda. Totalt minskar förslaget kostnaden för den första anställda med cirka 56 000 kr per år. Vi vet att det första och största hindret i ett företags utveckling är att gå från att vara ett enmansföretag, utan anställda, till att anställa sin första medarbetare. Med vårt förslag sänker vi trösklarna för företagen att växa och utvecklas.

Vi vill även höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. De höga skatterna på utbildning och ansträngning nämns ofta som ett av de största problemen för svensk konkurrenskraft och tillväxt. Centerpartiet vill i ett första steg sänka marginalskatterna genom att höja den nedre skiktgränsen. Skiktgränsen går idag vid en månadslön på cirka 36 900 kronor. Med vårt förslag höjs skiktgränsen till cirka 37 400 kronor. Grupper som idag ofta tjänar kring brytpunkten, och därför påverkas särskilt positivt av förslaget, är bland annat ingenjörer, programmerare samt skogs- och lantmästare. Uppskattningsvis 50 000 personer kommer att slippa betala statlig inkomstskatt till följd av förslaget och får därför markant sänkt marginalskatt. Totalt sänks skatten för 1,1 miljoner löntagare.

Dessa skattesänkningar finansierar vi, krona för krona, genom högre skatt på föroreningar och farliga gifter i vår vardag. Bland annat vill Centerpartiet införa en kemikalieskatt på exempelvis ftalater som finns i vissa typer av golv och skadliga flamskyddsmedel i hemelektronik, enligt det förslag som regeringens utredning på området föreslår. En sådan skatt skulle enligt beräkningar inbringa 3,5 miljarder till statskassan. Vi vill också införa en skatt på förbränning av sopor, fasa ut skattesubventioner på fossila bränslen och slopa undantaget från skatt på bekämpningsmedel för kreosot.

Det är en ganska enkel ekvation egentligen. Vi vill göra det dyrare att smutsa ner och billigare att starta företag och enklare att hitta ett nytt jobb. För oss är det grön skatteväxling på riktigt. En skatteväxling som visar att miljö plus tillväxt är lika med sant.

Inger Fredriksson
Gruppledare för Centerpartiet i Katrineholm"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar