torsdag 9 juli 2015

Rösträtt och valbarhet hör ihop

Feministiskt Initiativ försökte ta initiativet i debatten genom att föreslå att rösträttsåldern skulle sänkas från 18 till 16. Det kan tyckas som ett sympatiskt förslag. Men ska man löpa linan ut, så bör i så fall 16-åringar kunna väljas in i beslutande organ. Problemet där är att de inte är myndiga och då inte kan ta ansvar för besluten i laglig mening. Ska förslaget vara realistiskt, så måste myndighetsåldern sänkas samtidigt. För rösträtt och valbarhet hör ihop, enligt min mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar