torsdag 11 december 2014

Barn ska få vara barn

Gårdagens Nobelprisutdelningar och Nobelfester i all ära, men det största priset måste ändå vara det som Malala Yosafzai betalat för kampen för skolgång åt alla barn. Aldrig har ett pris varit så välförtjänt samtidigt som det delades med Kallash Satyarthis arbete för att avskaffa barnarbete.

Att barn ska få vara barn är ingen självklarhet i hela världen. Det är inte alltid en självklarhet ens i Sverige. Arbetet för att stärka barns rättigheter måste därför fortsätta oförtrutet. Årets Nobelpris är därför en viktig markering. Det uppmärksammar både frågan och två personers mycket viktiga insatser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar