söndag 7 december 2014

Reserver behövs även för äldreomsorg

Demografin ska styra planeringen, alltså att ålderssammansättningen inom exempelvis en kommun ska ha inverkan på planeringen. Så fungerar det i Katrineholms kommun när det gäller barn och ungdomar, där Bildningsnämnden kan avropa mer pengar om det visar sig att det kommer fler barn under året.

Motsvarande system borde finnas för äldreomsorgen, anser jag och Anita Karlsson i en motion till kommunfullmäktige. Anledningen är förstås att det kan bli lika stora överraskningar om våra äldre blir sjukare och behöver mer hjälp än vad som går att förutsäga. Håller de sig friska, så behövs inte reserven, men när det oväntade händer, så borde den finnas att ta till.

Här kan du läsa motionen i sin helhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar