torsdag 18 december 2014

Trafikläget är under kontroll!

Julbrådskan har infunnit sig. Allt ska göras samtidigt. Alltså har jag inte hunnit lägga in debatten från i måndags om trafikförsörjningen till det ombyggda Kullbergska sjukhuset. Så här sa jag i debatten med anledning av min interpellation:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Den här interpellationen handlar om ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset och hur det kan beröra kommunens planering.

Anledningen till att jag tar upp frågan är att ombyggnadsplanerna tycktes förvåna en kommunal tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen när ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset kom upp vid ett sammanträde med handikapprådet.

Reaktionen var ungefär den här: ”Men vi har ju anpassat gatorna mot dagens entré…”

Alltså cykelbanor, gator och parkeringar har lagts så att de ska svara mot transportbehoven till och från sjukhuset. Det som gäller idag.

Morgondagens Kullbergska ska ha ingången från Fredsgatan, som idag slutar i en vändplan.

Utifrån det undrade jag vilken beredskap Katrineholms kommun har för att styra om trafiken och vilka kostnader det kan medföra.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström ger lugnande besked. Det finns med i planerna, det kommer inte att bli några astronomiska merkostnader (ja, han skriver inte så, det är min tolkning), utan det blir ungefär kostnader motsvarande en ny rondell.

Det är ju så nära Jul, så jag ifrågasätter inte detta. Jag nöjer mig med att vara nöjd med att beredskapen finns för de följdinvesteringar som måste göras med anledning av ombyggnaden av Kullbergska.!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar