tisdag 16 december 2014

RÖTT i debatten om bemötande

I går kväll hade min motion om utbildning i bemötande nått kommunfullmäktige. Det var ganska sent på kvällen, så det blev en relativt kort debatt mellan mig och Lars Härnström (M).

Så här sa jag:


"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en motion snarlik den jag lämnade in inför valet 2010. Jag hade naturligtvis hoppats på att en ny motion inte skulle behövas, utan att bara det faktum att frågan hade uppmärksammats skulle göra att samtalsklimatet blev bättre. Men så var det inte.

Därför skrev jag på nytt en motion om utbildning i bemötande.

Med motionen har jag pekat på att de förtroendevalda som ska tillträda eller bli omvalda till något uppdrag inom Katrineholms kommun behöver vara väl rustade inför uppdraget. De behöver inte enbart ha kunskaper om vad kommunallagen säger och om hur kommunen fungerar. De bör också få möjlighet att lära sig, eller bli påminda om, vilka spelregler som gäller för det demokratiska samtalet.

Det finns därför all anledning att i en utbildning framhålla personalpolitiska programmets ledord, Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit, RÖTT, och att detta inte enbart gäller för personalen utan bör tillämpas i arbetet i styrelser och nämnder, mellan ledamöter och tjänstemän. Vidare kan ett gott bemötande ställas i kontrast till avarten, när härskartekniker tillämpas.

För att ytterligare uppmärksamma detta – till synes självklara – föreslår jag i motionen att utbildning i bemötande ska ingå i kommunens utbildning till förtroendevalda.

Det vore naturligtvis önskvärt att en sådan utbildning inte skulle vara nödvändig, men vis av tidigare erfarenheter vet jag att den behövs.

Och även om motionen nu avslås, så har alla här i fullmäktige fått kunskap om vad som menas med härskartekniker samt ledordet RÖTT och vad det står för – Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.

På så vis har motionen nått ett syfte, även om det allra bästa är att motionen bifalls och att vi får möjlighet att fördjupa oss i de möjligheter som finns att mötas med demokratiska spelregler.

Därför yrkar jag till sist ändå bifall till motionen."

Lars Härnström blåste dock till strid och pekade på att Centerpartiet kunde använda vårt partistöd om ca 140.000 kronor till att utbilda oss. Det fick mig att se RÖTT, trots att Julen närmar sig. Utbildningsbidraget är 10.000 och partistödet ska användas till demokratiskt arbete. (Exakt så föll nog inte orden, om någon kommer att kontrollera det.)

Med detta inlägg använde jag härskartekniker, ansåg Härnström, och läste upp vad som kännetecknar dem...

Ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av, som Pippi Långstrump sa. För motionen handlade ju om bemötande - om ett gott bemötande.

Men det är som jag brukar säga; det är lite olika!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar