onsdag 30 september 2015

Avvakta med Djulö skola

I dag hade kommunstyrelsen i Katrineholm att hantera ett ärende om Djulö gamla skola och marken däromkring. Det är ett gammalt ärende, där kommunen skulle ha genomfört ett markbyte för att ordna en tillfartsväg till Duveholms herrgård. Nu blev det inte så och markaffären gick tillbaka våren 2014.

Nu var det dags att bebygga detta område genom att först riva skolbyggnaderna och sedan sälja marken till någon hugad spekulant som vill bygga.

Detta fanns paketerat i ett ärende till kommunstyrelsen.

Vi från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade att ärendet skulle återremitteras för att undersöka möjligheterna att flytta skolhuset, plocka ner fastigheten eller se om skolbyggnaden kan ingå i byggnationen. Vår uppfattning är att Katrineholm behöver vara rädd om stadens äldre byggnader och att det inte kan brådska med att lämna ut fastigheten till försäljning, då det redan gått mer än ett år sedan fastigheten kom i kommunens ägo igen.

Men vårt förslag om återremiss avslogs av majoriteten bestående av (S) och (M).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar