måndag 28 september 2015

Nej, jag fick inte LOV

I stämmodebatten måste man vara rapp och saklig. Debattminuterna försvinner fort.

Så när det var dags för välfärdsområdet, där min motion om att utöka LOV, Lagen om Valfrihetssystem, sa jag en del av det här...

Centervänner, jag börjar lite inför kvällens bankett, får vi LOV?

Centervänner! Jag förstår att det ibland kan vara svårt att passa in motioner i rätt område och rätt kommitté. Min motion är en följd av de beslut som Centerkvinnorna har fattat om att utveckla Lagen om Valfrihetssystem, så att den omfattar fler områden och såväl kan som ska användas i alla kommuner.

Det handlar alltså egentligen inte om det som vi får LOV att göra redan idag, utan om det vi INTE får LOV att göra. Om de framförallt röda kommuner, där valfrihet är farligt.

Och så hann jag nog nästan yrka på bifall till att-satsen, att LOV görs obligatoriskt för kommuner, landsting och regioner.

Det jag sedan skulle ha sagt var följande:

Men det handlar inte bara om patientmakt och sjukvård, som man kan tro, enligt partistyrelsens yttrande, det kan också handla om mat, om hemtjänst, äldreboenden och olika servicetjänster.

I Centerpartiets valmanifest inför valet 2010 fanns kravet om att låta LOV bli obligatoriskt i alla kommuner. Det är därför högst rimligt att vi fortsätter att driva det och utvidgar det så att även landsting och regioner omfattas.

LOV ger människor möjlighet att välja själva. LOV är därför närodlad politik.

Att vidga LOV är också en jämställdhetsfråga, där kvinnor ges fler arbetsgivare och ökade möjligheter att starta och driva företag.
Det är dags att gå vidare så att vi får LOV att göra mer.

Bifall till 5.19.1

Eftersom jag fick nobben för mitt förslag, så blev det självklart inte någon dans på partibanketten. Kan ombuden nobba, så kan jag det också!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar