onsdag 23 september 2015

Nej till medborgarförslag

Nej, varken barn eller vuxna ska få höras i Katrineholm genom att lägga förslag som blir handlagda. Kommunfullmäktige i Katrineholm sa ännu en gång nej till Centerpartiets motion om att kommunen ska införa medborgarförslag.

Så här argumenterade jag i debatten:

"Det kan knappast vara någon hemlighet att Centerpartiet anser att fler röster ska höras i Katrineholms kommun. Vi vill att fler ska kunna lägga förslag och också få dem beredda. Det är därför som vi i flera motioner har lagt fram förslag om att Katrineholms kommun ska göra som så många andra kommuner har gjort – nämligen införa medborgarförslag.

I min och Sten Holmgrens motion tar vi särskilt upp vad Barnkonventionen säger om barns rättigheter.
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Det här står i artikel 12 i Barnkonventionen.

Inte med en rad omnämns Barnkonventionen i svaret till motionen. Inte med en rad. Det är mycket anmärkningsvärt! Varför ska inte barn kunna höras den här vägen, varför ska inte barn och ungdomar ges möjligheten att lägga förslag, förslag som tas på allvar, genom att de bedöms och besvaras på ett systematiskt sätt.

Ett medborgarförslag får framställas av barn och unga. Det som avgör är om den som ställer förslaget är folkbokförd i kommunen eller inte.
I
bland talas det om att sänka rösträttsåldern för att unga ska få mer inflytande i samhället. För min del är den avgörande frågan att rösträtten hänger ihop med möjligheten att bli vald. Till dess att vi har förändrat detta, så är medborgarförslag ett viktigt steg för att öka ungas inflytande i samhället.

Vi ska inte bara lyssna till barnen, vi ska också låta dem uttrycka sina förslag. I alla fall om vi vill följa FNs konvention om barnens rättigheter.

Bifall till motionen."

I inläggen från den socialdemokratiska majoriteten framfördes att kommuninvånarna redan idag kan lämna förslag och att allt redan idag fungerar så bra, att det liksom inte är nödvändigt med någon förändring.

Och ve, skulle medborgarförslag komma att införas, så kan det komma in förslag från så förslagna medborgare att handläggningen inte alls kan ske skyndsamt!

Så lösningen är att inte handlägga förslagen alls, utan att säga nej till motionen om att införa medborgarförslag.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar