tisdag 22 september 2015

Skolbeslut rev upp känslorna

Jag lyckades få till kommunfullmäktigekvällens starkaste reaktion på mitt inlägg om skolförstudien i Katrineholm. Den som vill lyssna på reaktionen, kan följa webbsändningen på kommunens hemsida. Med lite tur kan man leta sig fram till inlägget med hjälp av bokmärken.

Så här löd mitt inlägg:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är ett viktigt dokument, som vi kommer att diskutera flera gånger här i kommunfullmäktige. Vi måste naturligtvis veta i vilket skick våra skolor är, hur elevutvecklingen ser ut i förhållande till bostäder och arbetstillfällen och hur väl – eller illa – dagens skolbyggnader passar in i morgondagens verksamhet och pedagogik.

I dag ska vi skicka tillbaka förstudien till kommunstyrelsen, så att den kan komma tillbaka i någon form i en budget.
Det där är en helt korrekt politisk hantering.

Ett beslut som kommunstyrelsens majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna också fattade var att låta KFAB göra en djupare analys av Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge-, Strångsjö- och kulturskolan fastighetsstatus samt att göra en bedömning av skolornas underhållsbehov. KFAB skulle också i den djupare analysen tala om, om skolorna bör BYGGAS OM, SÄLJAS eller RIVAS.

Det var bara jag och Centerpartiet som reagerade mot detta och ville ha bort skrivningen om ”byggas om, säljas eller rivas”.

Vår uppfattning är tydlig. Det är inte kommunens bostadsbolag som ska fatta politiska beslut om skolornas framtid. De här besluten ska fattas av politiker.

Jag ser inte annat än att det här var en tydlig markering från övriga partier att frånsäga sitt ansvar för beslut om de utpekade skolornas framtid."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar