måndag 14 september 2015

Inte KFAB:s sak avgöra skolans framtid

"När kommunstyrelsen i Katrineholm sammanträdde senast fanns en rad olika förstudier att fatta beslut om. En av de större var den om den långsiktiga planeringen för skolorna i kommunen. Studien skickades vidare till kommunfullmäktige för beslut, med ett viktigt undantag. Kommunstyrelsens majoritet – bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkparitet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – gav Katrineholms Fastighets AB, KFAB, i uppdrag att göra en bedömning av underhållsbehovet för Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge-, Strångsjö- och Kulturskolan samt tala om , om dessa skolor ska byggas om, säljas eller rivas.

Centerpartiet stod som ensamt parti upp för att meningen om ”byggas om, säljas eller rivas” skulle tas bort från beslutet.
Vår uppfattning är tydlig. Det är inte kommunens bostadsbolag som ska fatta politiska beslut om skolornas framtid. Dessa beslut ska överlåtas till politikerna. Men det är tydligt i vilken riktning majoriteten vill gå.

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

Så skrev jag i insändaren som var införd i Katrineholms-Kuriren i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar