tisdag 22 september 2015

Visst ska vi fira!

Ja, visst ska vi fira att Katrineholm fyller 100 år. Men inte till vilket pris som helst. Vid gårdagens kommunfullmäktige förklarade jag hur Centerpartiet resonerar:

"Centerpartiet och Centerpartister tycker om att fira framgångar och födelsedagar. Det är därför som vi brukar säga att vi går på lokal, när vi har fått igenom så mycket som en att-sats. (Det kan majoriteten tänka på här under kvällen… Tänk på att ni genom att stödja våra förslag också stödjer näringslivet och därmed kan höja Katrineholms placering på rankinglistan.)

Men vi firar med egna pengar och vi firar för att det är roligt och utan överdrifter.

När frågan om firandet av Katrineholms 100-årsjubileum kom upp vid kommunstyrelsens junisammanträde, så hade styrelsen vid samma möte fått besked om kommunens ekonomi, där prognosen pekade på stora underskott i nämndernas ekonomi. Vi hade också ett ärende där kommunchefen lade fram ett sparpaket för nämnderna, som bland annat innehöll stora besparingar på föreningsbidragen och höjda kostnader för enskilda.

Centerpartiet tyckte inte då i juni, och vi tycker inte det fortfarande, att det var rimligt att avsätta ett så stort belopp som tre miljoner till ett firande – även om pengarna skulle finnas i form av återbetalningen från AFA-försäkringen.

Det är detta som vi framförde i en reservation i kommunstyrelsen då och det är det som Centerpartiet tillsammans med Vänsterpartiet framför i vårt särskilda yrkande.

Detta är Centerpartiets invändning till det beslut som kommunfullmäktige nu ska fatta, alltså att skicka tillbaka förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar