torsdag 22 oktober 2015

Delårsrapport i väntan på budgeten

Ja, om en månad är det budgetdebatt i kommunfullmäktige i Katrineholm. En liten försmak av vad som komma skall gavs vid måndagens sammanträde om delårsrapporten. Så här sa jag i måndags om detta:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Om en månad ska vi diskutera budget här i fullmäktige. Den här delårsrapporten visar hur majoritetens beräkningar stämde med verkligheten fram till och med sista augusti.

Som vanligt, får man väl nästan säga, varnar revisorerna för att nämnderna använder mer resurser än de har fått sig tilldelat. Eller, för att citera exakt granskningsrapporten: ”Vi ser allvarligt på att nämnderna redovisar ett underskott även 2015 med 14,1 för perioden och för året”.

Men vad händer med allvarsorden, får de några konsekvenser? På totalen har resultatet räddats av återbetalningarna från AFA och så kommer att ske även i år, om inget oväntat händer som försämrar resultatet ytterligare under de fyra månader som återstår.
Att socialnämnden går med ett underskott har varit känt nästan sedan dag 1. Att Vård- och omsorgsnämnden inte klarar sig inom sin ram är förståeligt, eftersom alla kostnader inte kan vara kända.

Här skulle det ha varit en fördel att ha den extra reserv som Centerpartiet har föreslagit, för att möta volymökningar som inte är förutsägbara, alltså ökningar som inte hör ihop med det statistiska antalet åldringar (demografi), utan med det oförutsägbara behoven som en stroke eller ett benbrott kan innebära. Centerpartiet fortsätter att se behoven av detta.

I stort är ändå revisorerna nöjda med det som har skett under året. Ja, och så är det naturligtvis. Det mesta som görs i kommunen fungerar bra. En del kunde naturligtvis fungera bättre. Alla önskar vi säkert att kommunens elever skulle kunna hävda sig bättre med ökade meritpoäng och fler elever som klarar kraven för att kunna börja på gymnasiet.

En annan siffra att ta på stort allvar är sjukfrånvaron och det utgår jag från att Personalutskottet kommer att arbeta vidare med för att analysera och föreslå insatser som gör att personalen har de bästa förutsättningarna att må bra och kunna göra ett gott jobb.

Rent allmänt ger delårsrapporten en bra bild av vad som görs inom kommunen, på samma sätt som bokslutet också är ett informativt dokument.

En sak som dock kunde ha varit bättre är att när tillgänglighet redovisas, så handlar det bara om digital tillgänglighet. Visst är den viktig, men det är inte hela bilden av vad tillgänglighet är."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar