tisdag 20 oktober 2015

Förkastligt bränna hus

Ibland tar orden nästan slut. Jag lyssnar när jag skriver detta på en direktrapport från Munkedal, där ett boende för asylsökande brändes ner i morse.

Det är helt förskräckligt med dessa seriebränder som drabbat asylboenden och byggnader som planerats att inhysa asylsökande. Det löser absolut ingenting att förstöra och försämra möjligheterna för Sverige att ta emot personer som söker för att få sina asylskäl prövade - det vållar endast skador och nya kostnader för samhället.

Det är absolut förkastligt att bränna hus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar