torsdag 31 mars 2016

Centerfrågor förverkligas

Ibland blir politik lite konstigt. När man når målet är det inte alltid det ses som en framgång. I dag har Centerpartiet fått igenom vår syn på landsbygdspolitiken i den parlamentariska landsbygdskommittén. Dess första betänkande har överlämnats till regeringen och en del av förslagen presenterades på DN debatt.

Digitalisering på landsbygden, utbildning i hela landet och decentralisering av statlig verksamhet.

– Det känns väldigt roligt att en enig kommitté med ledamöter från alla riksdagspartier nu sluter upp bakom dessa viktiga frågor, säger Kristina Yngwe (C) i en kommentar.

– Frågorna som en enig kommitté med ledamöter från alla riksdagspartier nu lyfter fram är digitaliseringens möjligheter, utbildning i hela landet och decentralisering av statlig verksamhet. Detta är centerpartistiska hjärtefrågor som vi har slagits hårt för under lång tid. Jag är väldigt glad att alla andra partier nu också sluter upp bakom dessa viktiga frågor, säger hon.

Bland annat föreslår kommittén att regeringen ska anta ett nytt mål om att alla medborgare ska ha tillgång till hög överföringskapacitet senast 2025, att högre utbildning ska finnas regionalt och i nära samverkan med den lokala arbetsmarknaden samt att regeringen omgående bör ta initiativ till en utlokalisering av statliga myndigheter och jobb.

– Tyvärr ser vi i utredningen att utvecklingen i delar av Sveriges landsbygder gått åt fel håll under lång tid. Det visar att allt för få inom politiken insett allvaret och hur viktig hela landets utveckling är för hela Sverige. Därför är det viktigt att utredningen föreslår att staten måste sätta långsiktiga mål för landsbygdens utveckling, så att både riksdag och regering måste förhålla sig till och ta ansvar för landsbygdens utveckling på ett annat sätt än tidigare, säger Kristina Yngwe.

– Extra roligt är det att utredningen föreslår att IT ska ses som ett femte transportslag jämte bland annat väg och järnväg, vilket Centerpartiet fattade beslut om på stämman i höstas. Det är ett viktigt ställningstagande inför regeringens infrastrukturproposition i höst, och visar att IT måste ses som en del av nödvändig infrastruktur för hela Sveriges utveckling, säger Yngwe.

Jag har bara att instämma. Det är jättebra när centerfrågor förverkligas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar