torsdag 17 mars 2016

Motion om skolmotion

I veckan har lokalradion uppmärksammat "Puls-projektet" på Västra skolan i Katrineholm. Genom att köra morgongympa innan skoldagen börjar så höjer eleverna och lärarna sin kapacitet. Resultaten är så lovande att det är dumt att inte sprida verksamheten till hela kommunen, tycker vi i Centerpartiet. Så det fick bli en motion om det.

Här följer motionen i sin helhet:

"Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Skolmotion

Västra skolan har infört frivillig morgongympa tre gånger i veckan inom ”Puls-projektet”. Tanken är att eleverna genom aktivitet med höjd puls ska förbättra koncentrationen och inlärningen, utöver att det på sikt ger eleverna bättre kondition. Även lärare i teoretiska ämnen deltar i den aktiva starten av skoldagen.

Skolgymnastiken har kombinerats med en medveten schemaläggning, där exempelvis matematik har stått först på schemat. De erfarenheter som projektet har lett till hittills pekar på att såväl koncentrationen som inlärningen förbättrats.
Centerpartiet anser att dessa resultat är så positiva att ”Puls-projektet” bör införas på bredden i Katrineholms skolor.

Centerpartiet yrkar:

Att ”Puls-projektet” införs brett i Katrineholms skolor.

Katrineholm 15 mars 2016

Inger Fredriksson (C)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar