tisdag 9 september 2014

Som en upplysning bara

Ganska roligt att läsa lokaltidningen idag. Centerpartiet får ett högerkryss på sidan 3 med en insändare om kommunens förslag till ljusplan. Här följer den i sin helhet:

Ljuset ska spridas över hela kommunen

Centerpartiet ser hela Katrineholms kommun. Det är vi noga med att framhålla i alla sammanhang. Därför kan det inte vara någon stor överraskning att vi reserverade oss, när nämnderna fick möjlighet att yttra sig över kommunens ljusplan. Ljusplanen handlade om staden, inte om hur ljuset skall spridas över hela kommunen.

Planproducenterna lyssnade till en del till våra synpunkter och döpte om planen. Fast innehållet var i stort detsamma, vilket gjorde att en enig kommunstyrelse skickade tillbaka planen för omarbetning.

Allt politiskt arbete är inte så glamouröst och det är ibland många som vill ta åt sig äran av de beslut som slutligen fattas. I nämnderna stod vi ensamma bakom våra reservationer.

I kommunstyrelsen hade övriga partier ombestämt sig. Det behövde inte Centerpartiet göra. Vi ser hela Katrineholm hela tiden.

Sten Holmgren (C)
2:e vice ordförande Service- och tekniknämnden

Ann-Charlotte Olsson (C)
ledamot av Bildningsnämnden

Anita Karlsson (C)
ledamot av Vård- och omsorgsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar