lördag 6 september 2014

Centerkvinnorna sänker hastigheten

Ja, rubriken är sann! Centerkvinnorna i Stora Malm har genom enträget arbete lyckats sänka hastigheten på väg 55/56 vid Ändebolskorset. Det har vi gjort genom att i flera skrivelser till Länsstyrelsen påpeka behovet av en hastighetssänkning. Vi får också gehör för förslaget att det ska bli stopplikt för dem som ska köra vidare vid korset vid Sågstugorna. Allt detta börjar gälla från 1 oktober.

Nu har vi inte varit helt ensamma i kampen för hastighetssänkningen, det har varit flera som har delat vår oro för trafikolyckor, bland annat Ändebols byalag.

Katrineholms-Kuriren skriver om vår kamp i en artikel i dagens tidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar