fredag 12 september 2014

Egen ekonomi ger frihet

För många är inte ekonomi något som är det första som de tänker på när de vaknar. För andra är det en orosfråga. För alla är ekonomin viktig, eftersom egen ekonomi ger frihet. Centerkvinnorna anser att den viktigaste jämställdhetsfrågan är ekonomisk självständighet – hela livet.

Vi Centerkvinnorna är liberala feminister. Vår feminism ger människor frihet i vardagen.

I dag har svenska kvinnor i genomsnitt 66% av svenska mäns pensioner. Det accepterar inte Centerkvinnorna. Kvinnors pensioner kan och ska bli bättre.

Därför driver vi politik för:

- Lika lön för likvärdigt arbete.

- Heltid ska vara normen - och deltid en möjlighet.

- Inför en jämställdhetsbonus på vab-dagar och modernisera föräldraförsäkringen genom att införa öppna barndagar som omfattar alla familjer i Sverige; kärn-, HBTQ-, ensamstående- eller bonus-familjer.

- Man måste kunna dela på pensionspoäng om man har gemensamma barn, om man väljer att dela olika på det betalda och obetalda arbetet för att skydda den part som utför mer obetalt arbete.

Vi vet att ekonomisk självständighet livet ut ger frihet hela livet!

Lika självklart är det att kvinnor ska få LOV att driva företag precis som män. Vi vill därför utveckla Lagen om Valfrihetssystem, och vi vill självklart värna RUT. Vi driver politik som gör skillnad i kvinnors vardag.

Så låt varje vardag bli lite mer feministisk. Välj parti och sätt krysset rätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar