onsdag 3 september 2014

Klimatfrågan angår alla

I dag publicerar Katrineholms-Kuriren min och Åsa Ingårdas artikel om klimatet. Eftersom det inte går att länka till texten, följer den här i sin helhet:

Ingen kan blunda för klimatfrågan.

När nu alla kyrkligt engagerade i Strängnäs stift samlas på lördag i Strängnäs för stiftsfest är temat naturligt nog Hållbar omtanke.

Det är en fin följd av det biskopsbrev som publicerades i våras.

Vi som är engagerade i Svenska kyrkan och som är riksdagskandidater för Centerpartiet i Sörmland uppskattar att kyrkan satt klimatet i fokus. Vi är glada över att fler vill föra frågan framåt.

Centerpartiets kamp för miljön har gamla rötter. Samspelet med naturen och respekten för livet har präglat vår rörelse under hela vår historia. Det är inget konstigt; många av våra medlemmar har levt nära naturen och har med egna ögon sett konsekvenserna av att kretsloppen bryts. Vi vill det motsatta, att naturens resurser ska brukas utan att förbrukas.

Centerpartiet var också pådrivande för att genomföra kretsloppstänkandet i Sverige efter FN-konferensen i Rio 1990. Det var därefter som producentansvaret infördes och principerna om att förorenaren betalar blev till lag. centerpartiet har heller inte varit sena med att få med Svenska kyrkan i arbetet för klimatet och en bättre miljö. Maud Olofsson tog exempelvis initiativ till 2-graderskampanjen, där Svenska kyrkan var en av organisationerna som stod bakom kampanjen att begränsa världens utsläpp av koldioxid inför klimatkonferensen i Köpenhamn.

Centerpartiets miljöministrar, nu med Lena Ek i spetsen, arbetar intensivt för att skapa allianser bland världens länder för att få ner uppvärmningen av vår jord.

Vi har gjort, vi gör och vi vill göra mer för klimatets skull och för de generationer som kommer efter oss. Vårt mål är att Sverige ska gå före och vara ledande inom klimatområdet.

Inom en generation ska Sverige ha ställt om och drivas av energi som är till 100 procent förnybar. Redan till 2030 ska alla fordon drivas utan fossila bränslen och vi vill ge fler möjligheter att producera och sälja el - redan i dag.

Svenska kyrkan kan, precis som Centerpartiet, bidra till att sluta fred med jorden. För vår del tänker vi fortsätta att skapa allianser på alla politiska nivåer för att begränsa utsläppen och vi kommer att fortsätta att på vår hemmaplan byta ut energisystemen till mer klimatsmarta.

Nu ser vi fram emot att biskoparna använder sitt inflytande till att påverka länsstyrelser och riksantikvarieämbetet så att det blir fler solceller på kyrktaken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar