tisdag 28 oktober 2014

Alla är vi anhöriga

För en tid sedan motionerade jag och Anita Karlsson om att Katrineholms kommun ska inta en mer tillåtande attityd till anhöriga och att detta kommer att vara ett argument för en anställning, när kampen om personal hårdnar. Det uttrycktes nog mer elegant i motionen, som du kan läsa här.

I dag ska personalutskottet yttra sig om motionen och jag får anledning att ytterligare argumentera för frågan. För alla är vi anhöriga på något vis. Vi har, eller har haft, föräldrar. Och vi kanske har barn eller andra släktingar som behöver vår omsorg och vårt stöd. Det här handlar alltså inte bara om make/maka/sambo, utan om alla närstående. Kommunen ska ha en välvillig attityd, så att det är möjligt att få livspusslet att gå ihop. Det är så jag vill att Katrineholm ska vara som arbetsgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar