onsdag 29 oktober 2014

C i spalterna

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om två av dagens ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde. I båda fallen får jag och Centerpartiet yttra sig om vår inställning. Det uppskattas förstås, så nu har jag bara att yrka vid sammanträdet på återremiss på Översiktsplanen del av staden, så att området vid Furuliden/Djulö gärde/Skogskyrkogården får fortsätta att vara en naturområde och inte bebyggs, liksom att Stortorget fredas från ny bebyggelse, samt att yrka på att Centerpartiets budgetförslag blir styrande för Katrineholms kommun de kommande åren.

Två viktiga frågor att driva!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar