söndag 19 oktober 2014

Ålderman blir ny ordförande i fullmäktige

Den som har suttit längst i ett fullmäktige brukar få förtroendet att öppna det allra första sammanträdet. Någon måste ju göra detta innan valen är gjorda och det regleras alltså genom att den som har längst tjänstgöringstid fattar klubban.

Så kommer också att ske imorgon måndag, när kommunfullmäktige i Katrineholm samlas med den nya sammansättningen.

Torgerd Jansson kommer att greppa klubban. Men sedan kommer det märkliga, hon kommer att fortsätta att hålla i klubban, eftersom hon av Arbetarkommunen har nominerats som ny fullmäktigeordförande.

Det här är ovanligt. Inte att socialdemokraten Torgerd Jansson på något sätt skulle vara omeriterad för uppdraget, nej, snarare tvärs om. Hon är överkvalificerad och har tidigare varit förste vice ordförande - förrförra mandatperioden.

Det märkliga är petningen av Leif Tronelius, som nu skickas ut i kylan för att hamna på en plats som ledamot i kommunfullmäktige. En lokal "kremnolog" skulle möjligen ha kunnat utläsa detta, när gamla kommunfullmäktige höll sitt sista sammanträde med påföljande middag. Ingen tackade Leif Tronelius offentligt för hans insatser. Varken vice ordförande Göran Nilsson tog till orda eller kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Den senare Göran avvek dessutom bland de första från middagen.

Ett märkligt skifte hur som helst. Det är nog ganska ovanligt att en ålderman blir NY ordförande i ett kommunfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar