torsdag 2 oktober 2014

Debattinlägget om Stortorget

I måndags fick jag svar på min interpellation om Stortorget. Katrineholms-Kuriren skrev om det i tisdagstidningen och jag har inte hunnit lägga in mitt inlägg tidigare. Men är kommer det:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Av Petter Otterstedt har jag lärt mig att det alltid är bäst att inleda med ”det måste föreligga något missförstånd…” Så jag gör det.
Det måste föreligga något missförstånd med min interpellation om omgörningen av Stortorget. Jag måste ha uttryckt mig väldigt otydligt, eftersom jag får ett så underligt och kort svar av Göran Dahlström.

Det är knappast någon hemlighet att Centerpartiet inte vill se något nytt hus, skrytbygge/landmärke – välj själv – på Stortorget. Vi har hävdat, och vi kommer fortsätta att hävda, att det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande, inte byggnaderna.

Därför yrkade jag avslag till omgörningen och arkitekttävlingen när frågan var uppe för beslut i kommunstyrelsen i november i fjol. Att fullfölja skulle vara att kasta pengarna i sjön.

Hur mycket pengar handlade det då om, de pengar som skulle kastas i sjön genom att göra ännu en omgörning av Stortorget?
Det var utifrån detta som jag skrev interpellationen och ställde fyra ganska raka och tydliga frågor.

Den tidigare omgörningen av Stortorget och de investeringar som har gjorts därefter är avskrivna. Det borde tyda på att kommunen har en god ekonomi och det är ju positivt. För det har ju investerats en hel del i torget, även efter den stora omgörningen förra århundradet.

Den andra frågan handlar om vad omgörningen av Stortorget har kostat skattebetalarna hittills, och svaret 73 tusen kronor borde göra skattebetalarna ännu gladare.

Men det där är bara årets summa och innan medlen har plockats fram till prissumman i arkitekttävlingen – 750.000 kronor plus moms – typ en miljon. Därtill kommer tidigare utställningar och skisser, kommuntjänstemännens tid och personalen inom KFAB som arbetat med frågan.

Eftersom KFAB ingår i kommunkoncernen och kommunen har ”delade affärer”, Shared business, så anser jag att det finns ytterligare kostnader som på sitt sätt belastar skattebetalarna indirekt eller bolagets hyresgäster.

Så jag vill påstå att mina frågor tyvärr har missförståtts och jag ber givetvis om ursäkt för, om jag har varit otydlig i mina formuleringar.

När det gäller ordet ”landmärke”, så är det ett uttryck som används på kommunens hemsida, så jag har utgått från att det också är vedertaget för kommunstyrelsens ordförande.

Men jag ska till sist vara lite positiv. Det är bra att huset inte kommer att byggas, eftersom produktionskostnaden knappast kommer att understiga 24 tusen kronor per kvadratmeter."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar