måndag 6 oktober 2014

Anhörigdagen firas i dag

Alla dessa dagar. Alla dessa galor. Allt ger intryck av att allt är viktigt och måste uppmärksammas. Det är helt riktigt; vi behöver dagar och galor för att fästa uppmärksamheten på de frågor som ibland hamnar i skuggan för allt som händer i vardagen.

I dag firas anhörigdagen, för att uppmärksamma allt arbete som anhöriga gör för "de sina". Utan anhöriga skulle samhället se mycket annorlunda ut. Det är de anhöriga som gör de största insatserna, de insatser som gör att samhället inte behöver gå in lika mycket med stöd. Det är alltså en ren förtjänst om kommuner och landsting stöttar och uppmuntrar anhöriga.

Jag har gjort en liten insats i den här riktningen genom att lämna in en motion om att Katrineholms kommun ska vara en anhörigvänlig arbetsgivare och ta upp det i det personalpolitiska programmet. Det är viktigt att kunna underlätta för alla dem som har en anhörig som behöver stöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar