måndag 20 oktober 2014

Fullmäktige med lite val och delårsbokslut

Dagsprogrammet är välfyllt och toppas av det första kommunfullmäktigesammanträdet för den nya mandatperioden. På föredragningslistan står bland annat val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt delårsbokslut. Det kan nog bli ett relativt långt sammanträde. Det är offentligt för den som själv vill se hur det går till när vi sammanträter... (Ja, jag kunde inte hålla mig...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar