söndag 7 januari 2018

All publicering kräver omdöme

Jag brukar säga att man inte kan lagstifta om omdöme. Omdöme är något som är personligt och som förstås just därför varierar. En person som har ett extra ansvar för att ha gott omdöme är tidningarnas ansvarige utgivare eller den som står som ansvarig för ett radio- eller TV-program. Detta ansvar regleras av grundlagarna, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

I dag kan var och en vara sin egen publicist. Alla kan skriva på sociala medier och en hel del gör det också. Samtidigt så har kravet på att visa omdöme vid en publicering inte minskat.

Under nyhetshelgen gjorde Överförmyndaren i Katrineholm sådana uttalande på Facebook att hans förtroende raskt förbrukades och att han fann för gott att lämna sitt uppdrag. Vänsterpartiets gruppledare i landstinget Sörmland har också genom sina uttalanden på Facebook allvarligt försvårat möjligheten att bli omvald.

Båda har naturligtvis rätt att uttrycka sig på sociala medier, men de måste också ta ansvar, använda sitt omdöme vid publiceringen, vilket faktiskt innebär att de inte kan uttrycka sig omdömeslöst, om de inte vill riskera att äventyra andras förtroende.

Politiker är i förtroendebranschen och så ska det vara. Väljarna har rätt att veta vilket personval som de gör genom att sätta sitt kryss på valsedeln. Men det måste också vara så att partierna noga synar de kandidater som de ställer upp med i valet och som de föreslår till kommande poster.

För Katrineholms del talar det som har hänt för att det är hög tid att införa en Överförmyndarnämnd i stället för att politiskt utse en person som ska besitta nödvändigt omdöme. Det är också vad vi i Centerpartiet, tillsammans med övriga i oppositionen, länge har föreslagit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar