tisdag 16 januari 2018

Huskurage införs

Huskurage kommer att införas i KFAB:s bostäder. Det blir följden av den motion som jag och Anita Karlsson lämnat in och som nu har passerat kommunfullmäktige. I debatten var alla överens om att det är bra att vi bryr oss om.

Så här sa jag i debatten:

"En motionär brukar sällan vara riktigt glad om inte motionen blir bifallen. Den här gången är jag och Centerpartiet glada. Det är nästan som en tidig julklapp. För det som vi tycker är viktigt, är att våldet i samhället minskar och att tryggheten ökar.
En väg till detta är att införa Huskurage, att fastighetsägare och de boende tillsammans tar ansvar för att våra hem, så långt det är möjligt, är en fredad zon fri från våld. Att vi, tillsammans, säger ifrån. Att vi, tillsammans, är beredda att ringa på hos grannen när vi hör saker som vi inte tycker verkar normala. Den som är våldsam ska veta att det inte är okej att skada någon och att vi har ögonen på det och är beredda att agera.

Det här är grannsamverkan när den fungerar som bäst.

Andra fastighetsägare i Katrineholm har redan infört Huskurage. KFAB pekar i motionssvaret på att Hyreshuset i Katrineholm har infört Huskurage i sina bostäder och att bolaget planerar att följa efter.

I svaret på motionen skriver KFAB:
”KFAB önskar att våra boenden kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra då någon kan misstänkas riskera att fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer.

KFAB vill under inga omständigheter att någon i våra hyreslägenheter skall känna sig otrygg i sitt hem, vi kommer därför att anta och införa ett förhållningssätt för anställda och hyresgäster gällande huskurage för att utveckla grannsamverkan inom våra bostadsområden.”

Det här är positivt. Vi behöver hjälpa åt för att nå ett samhälle fritt från våld. Centerpartiets motion och svaret på motionen tar oss en bit till på vägen."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar