söndag 14 januari 2018

Andra tider nu

Ska elever få ha mobiler och plattor på under lektionstid? Diskussionen pågår intensivt. Förespråkarna talar för att mobilen - minidatorn - är det viktigt verktyg att söka kunskap, motståndarna hävdar att datatillgången är störande och lockar till aktiviteter som inte ökar kunskapen i de ämnen som skolan vill förmedla.

Det är andra tider nu. Den lärare som inte kan väcka elevens intresse och behålla det är lika illa ute idag som igår. Det tekniska möjligheten att hitta uppgifter har ökat. Det går inte att stanna utvecklingen, men det går att erbjuda aktiviteter som inte kräver en mobil, en platta eller en dator. Det kan vara att jobba med händerna och att använda hjärnan för att lösa problem. Det är också viktigt att skolan jobbar ännu mer med källkritik så att eleverna ser att avsändaren kan ha en avsikt och att allt som finns på internet inte är sant, bara för att det är publicerat där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar