onsdag 6 maj 2015

Vägen till jämställda pensioner utreds

Ja, nu ska vägen till jämställda pensioner utredas! Frågan om att göra pensionen mer jämställd - eller ännu mer rakt uttryckt - se till att kvinnor får med att leva på som pensionärer, har drivits länge av Centerkvinnorna. En arbetsgrupp under ledning av riksdagsledamot Solveig Zander tog fram ett helt paket med insatser till Centerkvinnornas förbundsstämma i Jönköping ifjol. Nu har Solveig Zander, som ingår i den grupp som följer pensionsöverenskommelsen på statlig nivå, fått fram att Jämställdhet ska bli ett nytt delprojekt inom pensionsöversynen.

Så här står det i ett pressmeddelande om detta:

"Delprojektet Jämställda pensioner syftar till att analysera och bemöta skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Delprojektet kommer att behandla problematiken kring ojämställda pensioner i ett brett perspektiv – vad som orsakar ojämställdheten och vad som kan göras för att minska den. Det inrymmer bland annat en kartläggning av de allmänna pensionernas och tjänstepensionernas bidrag till ojämställdheten, effektiviteten i nuvarande regler kring efterlevandeskydd, frågan om delad pensionsrätt vid boskillnad och om de befintliga reglerna om överföring av premiepensionsrätt kan nyttjas i större utsträckning."

Alltsammans krav som Centerkvinnorna drivit och driver!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar