måndag 18 maj 2015

Lång dags färd mot natt

I kväll är det dags igen för kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Det lär bli ett möte som pågår fram till 23. Vi hann inte med alla ärenden vid mötet i april och det kan säkert bli livfullt även ikväll, då två av ärendena som vi försökte behandla då inte hade det underlag som minoriteten önskade och därmed fanns det skäl för en minoritetsåterremiss.

Ikväll ska alltså frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen prövas igen, bokslutet ska godkännas och bolagsordningen för Sörmland Vatten och Avfall AB godkännas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar