tisdag 19 maj 2015

Ansvarsfrågan delades upp

Alla fick ansvarsfrihet, men oppositionen nådde åtminstone den framgången i kommunfullmäktige att ansvarsfrågan delades upp, så att frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen behandlades för sig.

Inga argument bet dock på majoritetens Socialmoderater, den här gången förstärkta av Miljöpartiet. Så här argumenterade jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Ja, så var det dags igen. I normalfallet diskuteras inte revisionsberättelsen och det ska vi inte göra i dag heller. Det som vi – alla ledamöter här i fullmäktige – ska göra är att pröva om våra ledamöter i nämnder och styrelser har fattat de rätta besluten och styrt över verksamheten på så sätt att de kan beviljas ansvarsfrihet för året som har gått.

Frågan vid förra sammanträdet var INTE om revisorerna lämnat ifrån sig ett dåligt underlag. Jag, och Centerpartiet, har inga invändningar mot berättelserna.

Det vi har, och fortfarande har invändningar mot, är vad de fakturor står för som har dykt upp om Logistikcentrum efter det att revisorerna fullgjort sitt arbete. För att få frågetecknen utredda såg vi ingen annan möjlighet än att vänta med den delen av ansvarsprövningen som gäller kommunstyrelsen.

Med samma motivering yrkar Centerpartiet att förslaget till beslut delas upp, så att ansvarsfrågan för kommunstyrelsen behandlas för sig och övriga nämnder, som ingen haft synpunkter på, kan behandlas tillsammans."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar