fredag 1 maj 2015

Samordnare eller utredning?

Det tycks finnas två mediciner som den socialdemokratiska regeringen ordinerar - samordnare eller utredning. I dag, den första maj, berättar statsminister Stefan Löfven att han tänker tillsätta en samordnare för att lösa ungdomsarbetslöheten. Eller ja, det handlar kanske mer om ungdomar som inte går i skola eller som har ett arbete, ungdomar som är utanför.

Det är tveksamt om ännu en samordnare kommer att lösa detta. Det som behövs är en satsning på jobb åt ungdomar, exempelvis genom att göra dem mer intressanta att anställa. Alliansregeringen sänkte arbetsgivaravgiften för unga under 26. Den rödgröna regeringen planerar för återställning.

Här kunde det ske en samordning av regeringspolitiken, så att den lägre arbetsgivaravgiften blev kvar. Det skulle gynna unga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar