söndag 3 maj 2015

Självkostnadsprincip och likabehandling

Kommunstyrelsen sa i onsdags nej till att skriva in de kommunalrättsliga principerna om självkostnad, lokalisering och likabehandling i bolagsordningen för Sörmland Vatten och Avfall AB.

Det är viktiga principer som behöver göras tydliga, så att alla kommuninvånare vet vad som gäller. Därför yrkade jag för Centerpartiets räkning, tillsammans med Tony Rosendahl (V), Gudrun Lindvall (MP) och Ewa Callhammar (FP) på att detta skulle skrivas in, vilket också var vad bolagets revisorer föreslagit.

Majoriteten tyckte dock annorlunda. För dem gäller andra principer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar