tisdag 28 april 2015

"När en vet en har rätt..."

Ja, det är ett talesätt, som kanske inte är så väl spritt. Men det är ändå talande. En person som lever efter detta är justitierådet Göran Lambertz.

Nu har han kommit ut med en bok om Quickfallet. Publiciteten är enorm.

Jag går inte in sakfrågan, men jag vet hur envis Göran Lambertz är efter vår gemensamma tid i Yttrandefrihetskommittén. Merparten av oss politiskt utsedda ledamöter bedömde han hade svårt att tänka... Inte så smickrande. Resultatet blev dock att han skrev ett eget yttrande om hur han såg att lagtexten borde utformas. Denna bok blev hans reservation till utredningens slutsatser.

Ja, visst är det lite olika. Envis, är bara förnamnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar