tisdag 28 april 2015

Kan du dina kommunalrättsliga principer?

Rätt ska vara rätt. Det tycker jag är viktigt. För en dryg vecka sedan upptäckte jag att lekmannarevisorerna i vårt gemensamma vatten- och avfallsbolag, Sörmland Vatten, ansåg att den nya bolagsordningen borde innehålla en skrivning om de kommunalrättsliga principerna om självkostnad, lokalisering och likabehandling. Gjorde det nya förslaget det? Nej, det gjorde det inte och därför behövde det ändras. Tyckte jag, Centerpartiet och övriga oppositionspartier i kommunfullmäktige i Katrineholm, som anslöt sig till kravet om återremiss.

Nu har förslaget beretts igen och kommunjuristen, tycker fortfarande att det räcker med en allmän skrivning om att bolaget ska följa kommunallagen.

Men hur många av bolagets kunder vet något om de kommunalrättsliga principerna? Kan du? Kommer de att hävda att bolaget har gjort fel, eftersom det inte handlar om att ta ut ett självkostnadspris, om likabehandling eller att anläggningen ligger utanför bolagets verksamhetsgeografi? Skulle inte tro det. Men finns skrivningen med är möjligheten större. Ibland måste rätt vara rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar