tisdag 21 april 2015

Aktieförsäljning och annat smått och gott

Det blev ett mycket långt kommunfullmäktige i Katrineholm, precis som jag hade förutsagt. 23.20 kunde vice ordföranden klubba av sammanträdet. Bland ärendena som diskuterades länge hörde aktieförsäljningen att kommunens del i Logistikposition Katrineholm AB.

Så här sa jag i debatten om detta:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här affären som kommunfullmäktige nu ska fatta beslut om är en del av det som vi slarvigt kallar ”Logistikcentrum”. Det handlar om den delen som innehåller logistiklokaler och som Logistikposition Katrineholm AB drivit som ett samägt bolag mellan kommunen och Brinova/Catena.

Tanken har varit att kommunen så småningom skulle dra sig ur detta och låta marknaden sköta den här affären.Det är det som nu sker.

Det går förstås att ifrågasätta prislappens storlek i förhållande till det kapital som Katrineholms kommun lagt ner på hela området. Är det priset rimligt? Om det skulle vara orimligt högt, är det i så fall en bättre affär att kommunen fortsätter att vara ägare och att Catena lämnar bolaget eller ersätts av något annat?

När är rätt läge att sälja? Ja, oftast är det när man har en intresserad köpare. Priset blir en värdering efter en förhandling.
Centerpartiet har varit positiv till etableringen av Logistikcentrum. Vi har förstås varit oroliga över att utvecklingen av området inte har gått så fort , i alla fall inte när det gäller tillströmningen av nya kunder.

Nu ges möjligheten att sälja aktierna i bolaget till Catena Logistik AB. Det ser vi som ett led i rätt riktning och Centerpartiet yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar