fredag 17 april 2015

Snabbare fiberhantering krävs

Sörmlandsbygden publicerade igår min debattartikel om regeringens senfärdighet när det gäller satsningen på bredband. Här följer artikeln i sin helhet:

Regeringen måste agera
för fiberutbyggnaden

Snabb internetuppkoppling är en förutsättning för att människor ska kunna bo och leva i hela landet. När allt fler tjänster blir digitala minskar skillnaderna mellan stad och land.
Förr var man tvungen att åka till städer och tätorter för att handla varor och tjänster. Det var i närområdet man konsumerande. Idag, tack vare digitaliseringen och e-handel, kan man sitta i stort sett var som helst och både köpa och sälja varor i hela världen. Det som krävs är fungerande internetuppkoppling.

De senaste åren har tillgången ökat, men den är långt ifrån tillräcklig. Utbyggnaden av snabbare bredband drivs av ideella krafter i fiberföreningar. Det är en modern folkrörelse
som utvecklar landsbygden och möjliggör för fler människor att bo, studera och driva företag i hela landet. Från politikernas sida är det viktigt att stötta och förenkla arbetet för fiberföreningarna.

Det behövs resurser, men också tydliga och transparenta regelverk. Centerpartiet och Alliansregeringen drev igenom en satsning på 3,25 miljarder till bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020. Det beräknas ge snabbt bredband till drygt 500 000 boende och företag på landsbygden.

Det är glädjande att den rödgröna regeringen äntligen bekräftar att pengarna ligger kvar. Det vore dock ännu bättre om regeringen satte fart och såg till att regelverket för landsbygdsprogrammet har ännu inte godkändes av EU-kommissionen. Senfärdigheten skapar osäkerhet för fiberföreningar som vill komma igång med sitt arbete. De får svårt att planera sin verksamhet i avvaktan på EU-kommissionens beslut.

Den rödgröna regeringen måste prioritera och driva på arbetet i EU för att få klart landsbygdsprogrammet så att fiberföreningarna får tydliga spelregler att förhålla sig till. Istället för att utbyggnaden av bredband på landsbygden accelererar, så gör dagens vakuum att utbyggnaden avstannar.

Snabb uppkoppling är en förutsättning för att människor ska kunna bo, leva och driva företag i hela landet. De ideella krafterna i fiberföreningarna gör ett betydande arbete för att fler ska få tillgång till snabbt bredband. Det är högst rimligt att alla dessa timmar som läggs ner motsvaras av lite förhandlingsinsatser av regeringen. Särskilt som hela landsbygdsprogrammet varit förhandlingsklart sedan hösten 2014.

Inger Fredriksson (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar