torsdag 23 april 2015

Vi tar det en gång till...

Inte heller Katrineholms-Kurirens ledarskribent tycks riktigt förstå vad som hände på kommunfullmäktige i måndags. Så jag försöker att förklara en gång till. Det är kommunfullmäktiges ledamöter som ansvarsprövar kommunens verksamhet och framförallt styrningen av den. Till sin hjälp att granska nämnder och styrelser har kommunfullmäktige valt ett antal revisorer. Dessa får varken sitta i kommunfullmäktige eller vara ledamot i någon styrelse inom den kommunala verksamheten.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lade revisorerna fram sin berättelse över de granskningar de gjort och de rekommendationer som de lämnat. Fullmäktiges ledamöter hade ingen invändning mot detta. Ledamöterna skulle däremot, utifrån revisorernas berättelse, fatta beslut om alla ledamöter skulle kunna få ansvarsfrihet för 2014.

Eftersom det efter att revisorerna ställt samman sin granskning kommit fram oklara fakturor ville inte alla ledamöter bevilja ansvarsfrihet för samtliga granskade nämnder och styrelser. Eller ännu mer tydligt - kommunstyrelsen kunde inte få ansvarsfrihet förrän fakturorna inom samhällsbyggnadsförvaltningen, som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, klarats ut. Det handlar alltså om grunden för ansvarsprövningen, inte om revisorernas berättelse.

Klart som korvspad, tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar